MALENE BRANDT


KOMMUNALBESTYRELSESMEDLEM l KOMMUNIKATIONSRÅDGIVER l FORRETNINGSUDVIKLER FORRETNINGSDREVET ANSVARLIGHED


Jeg rådgiver virksomheder, brands, foreninger og NGOér om forretningsdrevet ansvarlighed.

Jeg tilvirker, at målsætninger og kommunikation bliver relevant, nærværende, og skaber en positiv top- og bundlinje.


  Kunder, myndigheder, medarbejdere, leverandører og samarbejdspartnere skærper deres krav til en virksomheders evne til, at synliggøre, hvordan de bidrager til en bæredygtig og ansvarlig udvikling. 


  Mine over 20 års erfaring bidrager med operationelle resultater, der sikrer stærk kommunikation, der skaber engagement og impact, både internt og eksternt.


  KOMPETENCER

  Min stærke baggrund fra det private erhvervsliv, medie, NGO verden- og nu den politiske verden, giver mig en unik baggrund for, at kunne rådgive om mulighederne indenfor foretningsdrevet CSR, engagement og effektfuld kommunikation. 


  ANSVARLIGHED

  Kravene til ansvarlighed og forretningsdrevet bæredygtighed stiger markant, både internt og eksternt. Det gælder både de juridiske, og de mere "bløde" forventninger og krav fra medarbejdere, samarbejdspartnere og kunder. 


  Jeg bidrager med kompetent sparring og rådgivning, der gør mine kunder i stand til, at omsætte deres ambitioner til konkrete handlinger og kommunikation. Jeg identificerer hvilke samarbejdspartnere og samfundsrelevante agendaer, der styrker de forretningsstrategiske muligheder.


  FORRETNINGSFORSTÅELSE

  Forretningsdrevet samfundsansvar og arbejdet med bæredygtighed er discipliner, der kræver forretningsforståelse og erfaring. 

  Min stærke baggrund, fra både medieverden, NGO branchen og erhverslivet gør, at jeg udfordrer vanetænkning, og sikrer udvikling af koncepter og samarbejdsmuligheder, der understøtter de strategiske målsætninger.


  PARTNERSKABER

  Indgåelse af strategiske partnerskaber, har kæmpe forretningsstrategisk værdi. Min erfaring fra "begge side af bordet" gør, at jeg stiller skarpt på (og krav til) eksisterende partnerskaber, og udvikler nye partnerskaber og muligheder.


  KOMMUNIKATION

  Kommunikation, markedføring og PR skal målrettes, så der opnås både effektfulde, relevante og nærværenden resultater. Min stærke digital baggrund, tilsikrer at kommunikation og kampagner målrettes, optimeres og evalueres, på tværs af medier. 


  Jeg bidrager med strategisk sparring, planlægning og kommunikation, der sikrer en aktiv læring og lytning, så der opnås optimal effekt. 


  ENGAGEMENT

  At skabe forandring og fremdrift, kræver at man kan motivere og engagere. Det gælder for både medarbejdere, kunder, partnere og ens omverden. Jeg sikrer at jeres stakeholders bliver til aktive medspillere, og tænkes med ind i strategi og kommunikation, så muligheder ikke overses.


  FUNDRAISING

  Jeg har solid erfaring med, at tilvirke midler igennem effektfuld kommunikation og kampagner, der sikrer både fastholdelse og nye leads Jeg har stor erfaring med rådgivning om indgåelse af  fondssamarbejder, og stærke erhvervspartnerskaber, der skaber effekt og synlighed.


  BAGGRUND


  Jeg har en stærk faglig og kommunikativ baggrund fra reklame- og mediebranchen, blandt andet som digital direktør og forretningsudvikler, hos blandt andet TV2 Reklame, hos Bates Y&R, og Berlingske Tidende (BT).


  Jeg har skabt markante og værdiskabende resultater, også i mit virke som CSR & Corporate Relationship Manager, hos Røde Kors og WWF Verdensnaturfonden, og som rådgiver for Fonden for Socialt Ansvar, EGMONT, SparNord, NORDEN, Tænketanken EQUALIS, Gentofte Kommune, CARE m.fl.


  Jeg har et stort personligt og fagligt netværk, som jeg bruger med respekt.


  Jeg sidder i flere udvalg og bestyrelser, herunder:


  Kommunalbestyrelsesmedlem, Gentofte Kommunalbestyrelse

  Næstformandskvinde, Klima, Miljø og Teknikudvalget, Gentofte Kommune

  Medlem af Skoleudvalget, Gentofte Kommune

  Medlem af Børneudvalget, Gentofte Kommune

  Medlem af Det Grønne Råd, Gentofte Kommune

  Medlem af bestyrelsen for Gentofte Gymnasium


  Derudover sidder jeg i følgende bestyrelser og udvalg:


  Bestyrelsesmedlem, CoolUnite Fonden (2021>)

  Medlem af Spar Nord bankråd (2017 >)

  Jurymedlem, Danisk Digital Award, DDA (2022)

  Bestyrelsesmedlem, CSR-Forum (2017>)

  Bestyrelsesmedlem, Det Runde Bord (2016>)

  Bestyrelsesmedlem - CSR board, Dansk markedsførings forbund (2015 >)


  Tidl. Medlem af Gentofte opgaveudvalg: FN´s verdensmål i Gentofte (2019-2020)

  Tidl. Bestyrelsesmedlem, MENTORBARN (2015>2019)

  Tidl. Bestyrelsesmedlem, Gentofte Skole (2016-2019)

  Tidl. Bestyrelsesmedlem, Choice Foundation (2016-2019)

  Uddannet Reeform Pilates og Matwork Instruktør, Reeform Pilates i Hellerup (2020>)


  *


  Artikler og udgivelser:


  Artikel i Sjællandske Medier:"Forandringerne får Malene til at trives"


  bt.dk/politik/alle-politikerne-haengte-valgplakater-op-undtagen-malene-hun-har-braekket-anklen


  https://sn.dk/Sjaelland/Forandringerne-faar-Malene-til-at-trives/artikel/1438613


  https://www.nb-kommune.dk/2021/10/26/debat-jeg-skal-pokkerme-ikke-vaelges-paa-baggrund-af-mit-koen/


  Artikel om bestyrelsens rolle, af Malene Brandt:

  https://www.csr-link.dk/2017/04/20/maanedens-inspiration-april-2017/


  Priser & Awards:


  Smid tøjet Danmark vinder af fundraising prisen:

  https://bureaubiz.dk/tre-kampagner-fik-fundraising-priser/


  Udgivelser:

  Med donation fra DANIDA, udviklet af Malene Brandt, Deloitte, Røde Kors, Grundfos og relevante NGOér: 


  https://www.dk.undp.org/content/denmark/da_dk/home/presscenter/articles/2016/04/29/partnerskaber-p-tv-rs-at-sektorer.html


  http://csr.dk/30-deltagere-og-2%C2%BD-år-senere-ny-guide-til-partnerskaber-lanceret


  Cases:


  Smid tøjet Danmark på TV 2

  https://omtv2.tv2.dk/nyheder/2015/05/1421-tons-tak-for-toejet-danmark/


  Smid Tøjet Danmark - den store forklaring:

  https://www.youtube.com/watch?v=1rzJrQiT0W4


  DSV:

  https://www.rodekors.dk/stoet/virksomheder/dsv


  Kongehuset, charity middag til fordel for Røde Kors:

  https://www.youtube.com/watch?v=3LfAPFT61DU


  COOP:

  https://www.rodekors.dk/stoet/virksomheder/coop


  Søstrene Grene:

  https://www.rodekors.dk/stoet/virksomheder/soestrene-grene


  H&M:

  https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/hm-vil-reducere-forbruget-af-poser?publisherId=11565599&releaseId=13561431


  WWF, Udsættelse af sømrokker ved Kronprinsesse Mary:

  https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/hkh-kronprinsessen-skal-udsaette-forhistorisk-rokke-i-kattegat?publisherId=11565599&releaseId=13597351


  WWF, Samarbejde med Rosendahl:

  https://jammerbugtavis.dk/pandaens-dag-kay-bojesen-denmark-lancerer-ny-panda-i-samarbejde-med-wwf/


  SparNord Fonden støtter det Runde Bord:

  https://www.sparnordfonden.dk/nyheder/2020/spar-nord-fonden-og-det-runde-bord-stod-sammen-om-at-hjaelpe-de-mest-saarbare.aspx?fbclid=IwAR0bw1TfGwT9r3jhGA0ZUPPKslC0D5qcPsj7Ppkjeq1clQWsqyvSghKw0i

  Det Runde Bord - formidler gratis måltider, til landets mest udsatte borgere

  Det Runde Bord hjælper samfundets mest udsatte med at sikre ernæringsmæssige sunde måltider.


  Jeg har igennem en årrække hjulpet, stifter Peter Haugelund med at skaffe betydelige midler dels fra Spar Nord Fonden samt fra Østifterne.


  Jeg rådgiver og understøtter løbende Det Runde Bord, med at tilvejebringe midler og partnerskaber med bl.a. BC Hospitality Group, Københavns Kommune, SparNord Fonden mv. Jeg tager selv forklædet på og hjælper til, når det er påkrævet.


  Læs mere om Det Runde Bord på www.detrundebord.dk


  Røde Kors - gør en forskel for verdens udsatte herhjemme og ude i verden

  I mine mange år hos Røde Kors stod jeg blandt andet for udviklingen af strategiske erhverspartnerskaber, så som COOP, Interflora, Kildevæld og Grundfos.


  Jeg rejste ud sammen med erhvervspartnere til flere af de projekter som jeg var involveret i, herunder bl.a. Myanmar og Kenya.


  Jeg udviklede flere banebrydende koncepter og partnerskaber, herunder TV konceptet "Smid tøjet, Danmark", der blev sendt på TV2 igennem flere år. Jeg etablerede her et større strategisk samarbejde med både TV2 og COOP. Alene det første år blev der indsamlet over 40 tons tøj.Tøj, der blev videresolgt, og genererede væsentlig økonomi til Røde Kors. Den massive mediedækning og leadgenerering var uvurderlig for Røde Kors. 


  Jeg var ligeledes ansvarlig for partnerskaber med bl.a. Land Rover, Interflora, DSV, Røde Kors ambassadør netværk, adskellige charity events og middage, herunder HKH Prins Henriks 80 års fødselsdag, der blev afholdt til ære for Røde Kors.


  WWF Verdensnaturfonden

  - kæmper for en bæredygtig fremtid, for natur og dyr

  I WWF var jeg bl.a. ansvarlig for etablering og drift af det strategiske partnerskab med H&M, hvor bæredygtighed og biodiversitet var en centralt del af samarbejdet. Med fokus på, at genskabe liv i de danske have, udsatte vi sammen med Kronprinsesse Mary baby sømrokker ved Kattegatcenteret.


  Kundeengagement og leadgenerering var centrale elementer i samarbejdet.


  Jeg stod for etablering og udvikling af samarbejder, kampagner, aktivering og fundraising med blandt andet Rosendahl, Stômma, IKEA m.fl. 


  Mentorbarn - skaber relationer for livet

  Mentorbarn arbejder for at give danske børnehjemsbørn en bedre fremtid.


  Jeg var i en årrække en del af bestyrelsen i Mentorbarn, hvor jeg bl.a. hjalp med at skaffe midler fra Egmont Fonden samt understøttede, direktør Ditte Reedtz i hendes vigtige arbejde.


  Jeg bidrager stadig med netværk og engagement, men er trådt ud af bestyrelsen for at få tid til at hjælpe Det Runde Bord.


  Læs mere om Mentorbarn og Dittes værdifulde indsatser på

  http://www.mentorbarn.dk.

  CSR Forum - Vi tror på, at fremtiden skabes i fælleskab

  CSR Forum er en uvildig forening, der faciliterer faglige forums og netværk indenfor CSR, bæredygtighed og tendenser, som understøtter virksomheder i deres bæredygtige udvikling.


  CSR Forum udbyder uddannelser og andre læringsforløb, der kvalificerer virksomheder og deres ansatte til transformation i egen organisation eller i deres partnerskaber med andre. 


  Jeg bidrager dels med viden på konkrete forløb , g dels med sparring på bestyrelses og sekretariats niveau. 


  Læs mere om CSR-Forum på

  www.csrforum.dk 

  NORDEN - Trust powered by intelligence

  I advised NORDEN in regard to strengthening and developing their strategy and communication about sustainability and diversity activities."It pays to do the right thing" Shipping is a key component in ensuring social development through trade – accounting for 90% of the world’s transported goods. And with the growing climate emergency, it has never been more important to develop efficient, reliable and smart solutions for the transport of goods from producers to buyers all over the world.

  NORDEN has been a UN Global Compact signatory since 2009, working with focus on how to act responsibly as a business. Our sustainability strategy is based on the UN Sustainability Development Goals (SDGs) where our focus is finding opportunities in the sustainability agenda.