MAN KAN FORANDRE VERDEN PÅ MANGE MÅDER...

- MEN DET SKAL GØRES MED ORDENTLIGHED!

*


Arbejder du eller din virksomhed strategisk og bæredygtig med forandring, ansvarlighed og samfundsansvar?


Gør du en forskel, der rækker ud over din bundlinje? Gør du ord til handling? Tager du et socialt ansvar?Med stærk handlekraft, solide resultater og baggrund fra erhvervsliv, medie, NGO verden- og ikke mindst fra den politiske arena, rådgiver jeg om impowerment, bæredygtig udvikling af projekter, strategiske partnerskaber og kommunikation, der skaber impact. Jeg står bag flere strategiske og innovative partnerskaber og koncepter, fra udvikling af den landsdækkende tøjindsamling "Smid Tøjet Danmark" med TV2, Coop og Røde Kors, til udsættelse af Sømrokker i Kattegat med HKH Kronpsinsesse Mary, landsdækkende plastindsamlinger med WWF, musikfestival for sårbare unge, charity middage, udviklingsprojekter i Uganda, Myanmar og meget meget mere. Centralt er altid nytænkning og konkret effekt.I 2022 medstiftede jeg Tænketanken EQUALIS, hvor jeg tilvejebragte nødvendige midler og partnerskaber, fra Spar Nord Fonden og toppen af dansk erhvervsliv. Hermed kunne vi skabe konkret og handlekraftig udvikling indenfor diversitet og ligestilling. 


Med udgivelsen af Danmarks første Diversitetsbarometer i tæt partnerskab med Deloitte, og ansættelse af en direktør til den videre drift, satte vi et stærkt skib i søen, der herfra skal sejle selv.


Ved siden af mit professionelle virke sidder jeg i Gentofte Kommunalbestyrelse for Det Konservative Folkeparti


*


Jeg har tidligere fungeret som:


  • Digital Direktør, Berlingske Tidende
  • Digital Direktør, Bates Y&R
  • Digital forretningsudvikler, TV 2
  • Head of CSR & Corporate Relationship, Røde Kors
  • CSR & Corporate Relationship Manager, WWF Verdensnaturfonden


Du er velkommen til at tage fat i mig for en snak om jeres muligheder i en verden, der kalder på ordentlighed og ansvarlighed.


*


CASES

Det Runde Bord - formidler gratis måltider, til landets mest udsatte borgere

Det Runde Bord hjælper samfundets mest udsatte med at sikre ernæringsmæssige sunde måltider.


Jeg har siden 2019 hjulpet, stifter Peter Haugelund med at skaffe betydelige midler, dels fra Spar Nord Fonden, Østifterne m.fl.


Jeg rådgiver og understøtter løbende med at tilvejebringe midler og partnerskaber med bl.a. BC Hospitality Group, Københavns Kommune mv. Jeg tager selv forklædet på og hjælper til, når det er påkrævet.


Læs mere om Det Runde Bord på www.detrundebord.dk


Røde Kors - gør en forskel for verdens udsatte herhjemme og ude i verden

Jeg udviklede flere banebrydende koncepter og partnerskaber, herunder TV konceptet "Smid tøjet, Danmark". Et stort strategisk samarbejde imellem Røde Kors, TV2 og COOP.


Konceptet genererede væsentlig økonomi til Røde Kors. Den massive mediedækning og leadgenerering var uvurderlig værdi for Røde Kors. 


Jeg var i Røde Kors regi også ansvarlig for partnerskaber med bl.a. Land Rover, Interflora, DSV, Ambassadør netværk, flere charity events, herunder HKH Prins Henriks 80 års fødselsdag, der blev afholdt til ære for Røde Kors.


Læs mere på www.rodekors.dk


CoolUnite Fonden - støtter sårbare børn

Har som bestyrelsesmedlem i CoolUnite Fonden tilvirket støtte til flere organisationer og projekter.


CoolUnite Fonden har til formål at støtte, udvikle og styrke sårbare, sygdomsramte og udsatte børn. Fonden skaber gode oplevelser og bidrager til, at børnene får en bedre hverdag.


CoolUnite Fonden samarbejder med andre hjælpeorganisationer, relevante offentlige myndigheder og erhvervsdrivende virksomheder om at indsamle og støtte det fælles formål.


Læs mere på coolunite.dk

EQUALIS er tænketanken, der fremmer kønsligestilling og diversitet gennem viden, handling og partnerskaber

Jeg er stolt medstifter af Tænketanken EQUALIS, og har bidraget med etablering af bestyrelse, fondsmidler, partnerskabes aftaler og netværk.


Hvorfor en tænketank for ligestilling og diversitet? Fordi Danmark havde brug for en brobyggende aktør på ligestillingsdagsordenen, der står på et stærkt fundament af viden. En tænketank, der kortlægger og adresserer årsager med vidensbaserede løsninger igennem samarbejder og partnerskaber med blandt andet SparNord Fonden, Deloitte, NORDEN og PensionDanmark.


Med udgivelsen af danmarks første Diversitesbarometer blev EQUALIS en realitet. 

 

Læs mere om EQUALIS og Diversitetsbarometeret her:

https://equalis.dk

Mentorbarn arbejder for at give danske børnehjemsbørn en bedre fremtid.


Jeg var i en årrække en del af bestyrelsen i Mentorbarn, hvor jeg bl.a. skaffede midler fra Egmont Fonden og understøttede, direktør Ditte Reedtz i hendes vigtige arbejde.


Jeg bidrager stadig med netværk og engagement, selvom jeg er trådt ud af bestyrelsen for at give plads til mine andre opgaver.


Læs mere om Mentorbarn og Dittes værdifulde indsatser på

http://www.mentorbarn.dk.

Mentorbarn - skaber relationer for livet

NORDEN - Trust powered by intelligence

Advised NORDEN in regard to strengthening and developing their strategy and communication about sustainability and diversity activities.


Most recently, I engaged NORDEN in EQUALIS work for diversity & equality. That's because NORDEN takes their work with D&I seriously, both nationally and internationally


"It pays to do the right thing" Shipping is a key component in ensuring social development through trade – accounting for 90% of the world’s transported goods. And with the growing climate emergency, it has never been more important to develop efficient, reliable and smart solutions for the transport of goods from producers to buyers all over the world.


Læs mere på www.norden.com

Ansvarlig for Partnerskaber og CSR, herunder etablering og drift af det strategiske partnerskab med H&M, hvor bæredygtighed og biodiversitet var en centralt del af samarbejdet.


Med fokus på at genskabe liv i de danske have, udsatte vi blandt andet sømrokker med Kronprinsesse Mary. 

Kundeengagement og leadgenerering var centrale elementer i samarbejdet.


Jeg stod desuden for CSR udvikling og etablering af kommercielle samarbejder, kampagner, aktivering og fundraising med blandt andet Rosendahl, Stômma, IKEA m.fl. 


Læs mere på www.wwf.dk

WWF Verdensnaturfonden

- kæmper for en bæredygtig fremtid, for natur og dyr

*


KONTAKT